Tarihi Kadırga Hamamı 300 yılın üzerinde tarihi dokusu ile yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Türk hamamının bütün tarihi dokusunu bünyesinde barındıran hamam, Osmanlı hamam kültürününün görselliğini günümüze taşımaktadır. İstanbulun en çok turist alan tarihi yarım adasında bulunan tarihi kadırga hamamı haftanın her günü açık olup bay ve bayanlara ayrı ayrı bölümlerde hizmet vermektedir. Sauna sının göbek taşının yanı sıra kese kültürününde uygulatabileceğiniz hamamda soğukluk ve sıcaklık bölmelerinde hijyenik bir ortamda asırları geride bırakmış bu yapıt içerisinde tamamen türk tarihindeki temizliğe verilen ehemmiyetin safhalarını yaşayacaksınız. Tarihi Kadırga Hamamı siz değerli misafirlerini ağırlamaktan gurur duyacaktır.

Hamam, adını bulunduğu Kadırga semtinden alır. Kurucusu, 2. Bayezid dönemi vezirlerinden Yahya Paşa bin Abdülhay’dır. Rumeli ve Anadolu beylerbeyi olmuştur. Meşhur akıncı beyi Bali Bey’in babasıdır. 1504 veya 1508’de vefat etmiştir. 1508 tarihli vakfiyesine göre, Üsküp’te camii, medrese, mektep, tabhane, imaret ve hamam; Sofya’da bedesten, kervansaray, hamam, çeşmeler; Hırsova’da hamam; Niğbolu’da kervansaray ve üç hamam; Lofça’da hamam ve İstanbul’da mektep ve çifte hamam gibi eserler yaptırmış ve bunlar için de geniş vakıflar bırakmıştır. Kadırga Hamamı bügün kadın ve erkeklere hizmet etmektedir. Kapısında ve içeride Latin harfleriyle Mısır valisi olan Yahya Paşa tarafından 1154/1741’de yaptırıldığı yazılıdır. Hamam 1948 ve 1952’de tamir olunmuştur. Yapı, moloz taştan ve tuğla ile yapılmıştır. Erkekler kısmında kare planlı kubbeli bir soyunma yerinden sonra üç kubbeli bir ılıklığa geçilmektedir. Ilıklıktan üç eyvanlı ve iki halvetli sıcaklık kısmına girilmektedir. Girilemeyen kadınlar kısmının da aynı plana sahip olduğu sanılmaktadır.